Knihovna
Kalendář

U příležitosti Zamenhofova dne, který je každoročně ve světě slaven 15. prosince, si vám dovolujeme nabídnout následující videa, seznamující stručně s esperantem jako šiřitelem kultury, s životopisem dr. Zamenhofa a s esperantskou literaturou. Na závěr můžete zhlédnout i rychlokurz tohoto jazyka v podání známé polyglotky a jazykové mentorky Lýdie Machové.

více... | 15. 12. 2023

Mezi 8. a 10. zářím 2023 proběhlo kulturní setkání u příležitosti slavnostního otevření nové výstavy 90 let esperanta ve Svitavách a 15 let Muzea esperanta. Hosté se po celý víkend rozhodně nenudili. Akce se uskutečnila v součinnosti Českého esperantského svazu a svitavského Klubu přátel esperanta.

více... | 4. 12. 2023

Od 8. do 10. září 2023 se v přízemních prostorách Ottendorferova domu ve Svitavách bude konat každoroční setkání, tentokrát s vernisáží nových výstav „15 let Muzea esperanta“ a „90 let esperanta ve Svitavách“. Nebude chybět bohatý doprovodný přednáškový a kulturní program.

Jste srdečně zváni. A co všechno vás tentokrát čeká?

více... | 13. 07. 2023

Tato tradiční akce proběhne v roce 2023 nikoliv ve Svitavách, ale v Čáslavi, která má také souvislost se vznikem esperantského hnutí v českých zemích. Jste srdečně zváni 19. května do místního Městského muzea. Jaký program je pro vás připraven?

více... | 16. 05. 2023

4. června Městské muzeum a galerie ve Svitavách pořádá pro širokou veřejnost bohatý program, na nějž vás srdečně zveme. Mezi 16. a 20. hodinou si můžete zdarma prohlédnout i současnou výstavu v Muzeu esperanta v Ottendorfero­vě domě.

více... | 2. 06. 2021

Podle oficiálního názvu Podzimmí, astronomicky spíše „Baboletní“ setkání v našem muzeu se bude konat od 4. do 6. září 2020. V letošním roce neproběhne obvyklá vernisáž nové výstavy, neboť z důvodu koronavirové krize a uzavření muzea současné výstavy mohlo vidět málo návštěvníků. Nicméně je pro vás připraven zajímavý vzdělávací, kulturní a výletní program a zejména možnost potkat zde své staré, ale i nové přátele.

více... | 28. 08. 2020

Přehled přináší celkem 125 odkazů na stěžejní články v češtině a na fotogalerie s českými popisky mapující činnost muzea v daném období. Články o výstavách jsou doplněny i odkazy na příslušné fotogalerie. Zároveň je připravován obdobný přehled článků psaných v esperantu, který není obsahově identický.

více... | 15. 02. 2020

Tradiční muzejní noc, která je součástí celostátního projektu, proběhne v r. 2019 ve Svitavách v pátek 31. května. V rámci bohatého programu v Městském muzeu a galerii můžete opět v rámci večerní prohlídky Ottendorferova domu navštívit bezplatně i naše Muzeum esperanta!

více... | 28. 05. 2019

15. prosince 1859 se v Bialystoku na severovýchodě Polska narodil dr. Ludvík Lazar Zamenhof, humanista, geniální filolog a iniciátor esperanta. Jeho narození si dnes připomínají uživatelé tohoto jazyka ve více než 120 zemích světa, včetně rodilých mluvčí zejména z mezinárodnch rodin. Esperanto usnadňuje a zlepšuje kvalitu mezinárodní komunikace a jako živý a v oblasti slovní zásoby i stylistiky stále se vyvíjející jazyk se uplatňuje ve všech oblastech života. Především však umožňuje navazování neformálních osobních vztahů s lidmi různých národností, což je při běžné turistice v zahraničí zpravidla těžko dosažitelné.

více... | 15. 12. 2018

Nabízíme vám přehled odkazů na multimediální soubory v češtině dokumentující víkendový program. Informace o dalších výstupech pouze v esperantu naleznete v obdobné aktualitě zde.

více... | 13. 11. 2018