Knihovna
Kalendář

Tradiční setkání, které každoročně na jaře či na podzim pořádá Klub přátel esperanta ve Svitavách, v r. 2022 proběhne 10. září a bude v rámci Dne otevřených dveří památek tentokrát spojeno i s oslavou 130 let Ottendorferova domu, v jehož přízemí má mj. své sídlo právě Muzeum esperanta. Srdečně vás zveme k návštěvě této akce!

více... | 2. 09. 2022

Přehled přináší celkem 125 odkazů na stěžejní články v češtině a na fotogalerie s českými popisky mapující činnost muzea v daném období. Články o výstavách jsou doplněny i odkazy na příslušné fotogalerie. Zároveň je připravován obdobný přehled článků psaných v esperantu, který není obsahově identický.

více... | 15. 02. 2020

Esperantisté prokazatelně žijí ve více než 120 zemích celého světa. Mnozí, kteří měli právě cestu do České republiky a dozvěděli se o existenci našeho muzea, si jeho návštěvu nenechali ujít. Foto z některých návštěv v r. 2010 můžete vidět zde.

více... | 1. 07. 2010

Čtvrtá výstava byla věnována kreslenému humoru a prezentovala zejména celoživotní dílo známého českého kreslíře, karikaturisty a dlouholetého esperantisty Pavla Raka, zeměřené mj. i na téma mezinárodního (ne)dorozumění. Fotografie výstavy můžete zhlédnout zde, foto z programu vernisáže jsou k vidění zde.

více... | 12. 06. 2010

7.-9. října 2009 se v muzeu uskutečnila výroční konference Českého esperantského svazu. Tradiční setkání nejen českých esperantistů bylo věnovano hodnocení dosavadní a plánování další činnosti, ale také vzdělávání, kultuře a zábavě.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

více... | 10. 10. 2009

Třetí výstava se konala od 9. října 2009 do května 2010. Foto z výstavy můžete vidět zde

více... | 9. 10. 2009

V srpnu 2009 ožilo muzeum celotýdenní akcí EKOTUR – tradičním mezinárodním esperantským setkáním, pořádaným pokaždé v jiném místě České republiky. Doprovodnou fotogalerii k článku můžete zhlédnout zde.

více... | 1. 09. 2009

V sobotu 28.března 2009, souhrou okolností právě v den narozenin otce myšlenky mezinárodního jazyka Jana Amose Komenského, se konala v Ottendorferově domě vernisáž druhé výstavy „Esperanto a mládež“ a expozice ke 40. výročí založení Českého esperantského svazu.
Foto z akce si můžete prohlédnout zde.

více... | 28. 03. 2009

První výstava se konala od 21.září 2008 o února 2009 a jejím námětem byla především historie mezinárodních jazyků a vývoj a současnost esperantského hnutí zejména v českých zemích. Foto z výstavy můžete vidět zde

více... | 21. 09. 2008

V sobotu 20.9. 2008 bylo ve svitavském Ottendorferově domě slavnostně otevřeno v České republice ojedinělé Muzeum esperanta.
Foto ze slavnostního otevření můžete vidět zde
Foto z přípravy otevření můžete vidět zde

více... | 20. 09. 2008