Knihovna
Kalendář

Přehled o dění v našem muzeu v 1. polovině roku 2016

Stojíme na prahu letních prázdnin. Co nového se dělo v našem muzeu v 1. polovině letošního roku? Pokračovaly např. zajímavé cestopisné besedy, které optimálně doplňovaly naši současnou výstavu na téma cestování. Proběhla Muzejní noc i tradiční jarní regionální setkání esperantistů a mezi zahraničními návštěvníky jsme mj. uvítali i skupinu z Číny. Nechybí ani zajímavosti z činnosti muzejní skupiny. Stručné informace doprovázíme bohatou fotografickou dokumentací !

Naše muzeum je otevřeno kromě neděle každý den po celý rok! Proto se již od počátku roku se v jeho prostorách konaly pravidelné programy

ASOCIACE BRONTOSAURUS

V polovině ledna nás Táňa Zavřelová a Jan Pištora provedli Finskými národními parky. Nedotčená příroda, krásné treky, znamenitá vodka, sobíci, spousta vody a romantické saunování, při krvavém západu slunce nekončícího dne …

Od dva týdny později nás Mirek Sýkora, člen místního esperantského klubu, a předseda Asociace Jan Richtr seznámili s novým zajímavým koníčkem – geocachingem – hrou na pomezí turistiky a cestování, využívající při napínavém hledání pokladů souřadnic GPS

Nejhojněji navštívené (přes 40 hostů) bylo únorové povídání Jakuba Vrány o Norsku – zemi plývající nádhernou přírodou – vysokými skalami, vodopády a dlouhými fjordy, stejně tak jako krásnými městy a vikingskou minulostí

Na přelomu zimy a jara jsme se spolu s Rudou Růžičkou vypravili na kole do středoasijského Kyrgyzstánu – země divokých hor Tian Shanu, nedozírných jezer a především velmi přátelských obyvatel

Na fascinující místa až na konci světa – do Patagonie a Ohňové země – nás v dubnu zavedl Honza Haruda

_____________­________________________­_______

Pokud jde o zahraniční návštěvy, tu z letos nejvzdálenější země jsme přivítali v květnu těsně před muzejní nocí. Zavítala k nám skupinka esperantistů z Číny, která pod vedením redaktorky časopisu „El popola Ĉinio“ cestovala na kongres Mezinárodní federace esperantistů-železničářů v bulharské Varně. Na foto s předsedou české sekce této federace ing. Kovářem z České Třebové a s polským esperantistou, který byl v roli řidiče a průvodce.


20. května nás navštívila místní veřejnost i přespolní esperantisté v rámci programu Muzejní noci. Přispěli do něho mj. i malým divadelním vystoupením členové místního Klubu přátel esperanta a studentského souboru DOMA.

Účastníci každoročně konaného regionálního esperantského setkání se mohli tentokrát pokochat jízdou historickým vláčkem do Poličky a zpět a odpoledne si v našich prostorách užili mj. promítání a povídání o cestě na Ukrajinu od Mira Hrušky z Brna


Z AKTIVIT MUZEJNÍ A VÝSTAVNÍ SKUPINY ČES

Přestože aktivity našeho muzea jsou realizovány plně na dobrovolnické bázi a se značně omezeným rozpočtem, nápady, elán a výsledky nám rozhodě nechybí!

  • Společně s Velikonočním přáním byl rozeslán dopis s aktuálními informacemi o našem muzeu a s nabídkou spolupráce esperantským svazům, klubům a kulturním institucím do více než 40 zemí světa.
  • Náš průběžně doplňovaný knihovní fond čítá již přes 16 000 titulů knih a ročníků časopisů. Byl aktualizován seznam knih k výměně, kterou realizujeme s partnerskými organizacemi v zahraničí.
  • V rámci propagace Pardubického regionu v zahraničí prostřednictvím esperanta a pro milovníky filokartie jsme právě připravili v naší fotogalerii nové album Města Pardubického regionu na historických pohlednicích, v němž se vám představí padesátka krásných okénkových litografií z let 1894–1905.
  • Za první pololetí tohot roku zaznamenaly interaktivní pravidelně doplňované multimediální sbírky našeho muzea na síti Ipernity 10 000 virtuálních návštěv z celého světa. Mezi novinkami jsou mj. i zajímavé hudební a literární audionahrávky realizované členy Sekce nevidomých ČES. Přibyly téměř dvě stovky nových multimediálních souborů. Mezi elektronickými publikacemi přeloženými do esperanta si členové mohou nově stáhnout např. Švejka, Pipi Dlouhou Punčochu, Čapkovu Válku s mloky či Swiftova Gullivera. Nově přibylo např. album k výročí Shakespeara, původní poezie esperantistek z různých zemí i notové materiály s překlady lidových písní.
  • Těžiště organizační práce je v tomto roce v přípravě čtyřdenní akce pro účastníky Světového esperantského kongresu v Nitře, kteří navštíví Svitavy ve dnech 19.-23.7.2016. Dosud jsou přihlášeni hosté např. z Japonska, Koreje, Francie, Mexika, Brazílie, USA a dalších zemích. Slavnostní program v muzeu je plánován na středu 20. července. Očekáváme i návštěvu z Pardubického rozhlasu a z místní kabelové televize.
  • V oblasti mezinárodních kontaktů se nyní připravujeme na zahájení kontaktů, spolupráce a výměny knih s Esperantským muzeem, které působí na univerzitě v Zaozhuang v Číně. Jeho zástupci přijedou v červenci na kongres do Nitry a dle možností plánují i ev. návštěvu Svitav.
  • Za účelem zkvalitňování naší kvalifikace a služeb se jedna členka skupiny přihlásila do e-learningových kurzů knihovnictví a digitalizace v knihovnách (organizovaného Moravskou zemskou knihovnou) a další členka do celoročního kurzu Základy muzejní pedagogiky (pořádaného Moravským zemským muzeem). Doufáme, že znalosti nabyté v kurzech přispějí ke zlepšení naší práce na projektu digitalizace knižních dokumentů a na přípravě lektorských programů pro skupiny žáků a seniorů.

Srdečně vás zveme na prohlídku našeho muzea a těšíme se na vaši návštěvu! Bližší kontaktní informace naleznete ZDE!

Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 30. 6. 2016, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 954 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout