Knihovna
Kalendář

Regionální filatelistická výstava se salónem esperanta

Na podzim čeká muzeum letošní největší akce. Vedle vernisáže nové celoroční výstavy bude ve městě probíhat filatelistická přehlídka, kde budou mít materiály s esperantskou tématikou své vlastní výstavní prostory.


Výstava SVITAVY 2014 je soutěžní výstavou poštovních známek v kategorii regionální + premiéra (ve 2. a 3. kategorii dle nového Výstavního řádu SČF).

Cílem výstavy je propagace filatelie mezi širokou veřejností a kvalifikace exponátů na výstavy vyšších kategorií.

Výstava se koná pod záštitou Svazu českých filatelistů, města Svitavy v čele se starostou Mgr. Davidem Šimkem a Městského muzea a galerie ve Svitavách. Připomene památku významného svitavského rodáka a mecenáše Valentina Oswalda Ottendorfera – zakladatele německé knihovny ve městě, která byla největší svého druhu na Moravě v období Rakouska-Uherska a dnes je zde Muzeum esperanta s největší esperantskou knihovnou v České republice. Proto se tato dominanta města stala i součástí loga výstavy.

Organizačně výstavu zajišťuje Klub filatelistů 05–78 Svitavy a Klub přátel esperanta ve Svitavách. Výstavu po dobu přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

Info: www.svitavy2014.estranky.cz


  • zveřejněno 13. 4. 2014, což bylo před 8 lety
  • od té doby článek otevřelo 1353 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout