Knihovna
Kalendář

Slavnostní otevření

V sobotu 20.9. 2008 bylo ve svitavském Ottendorferově domě slavnostně otevřeno v České republice ojedinělé Muzeum esperanta.
Foto ze slavnostního otevření můžete vidět zde
Foto z přípravy otevření můžete vidět zde

Muzeum vzniklo díky součinnosti mezi městem Svitavy, MMG Svitavy, Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. Jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Město Svitavy,Český esperantský svaz a nadace Esperantic Studies Foundation (USA).

Otevření se zúčastnili následující čestní hosté: Jiří Brýdl, starosta města Svitavy, Václav Koukal, senátor Parlamentu České republiky, Milada Valečková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Pardubického kraje, Jaromíra Žáčková, místostarosta města Česká Třebová, Blanka Čuhelová, ředitelka Městského muzea a galerie Svitavy, Jana Melichárková, předsedkyně Českého esperantského svazu (ČES), ze zahraničí Herbert Mayer, ředitel Esperantského muzea a knihovny plánových jazyků ve Vídni a Wolfgang Schwarz, vedoucí sbírky esperanta při Technické univerzitě v Drážďanech. Na úvodní slavnostní program v Ottendorferově sále navazovalo samotné otevření muzea a vernisáž první výstavy.

  • jito-

  • zveřejněno 20. 9. 2008, což bylo před 15 lety
  • od té doby článek otevřelo 874 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout