Knihovna
Kalendář

1. výstava / 1-a ekspozicio

První výstava v muzeu se konala od 21. září 2008 do února 2009 a představila průřez historií, od prvních navrhovatelů mezinárodního neutrálního jazyka (Komenský, Leibnitz, Descartes), přes první projekty mezinárodní řeči (volapük, solresol) až ke vzniku esperanta a jeho vývoje po dnešek.
La unua ekspozicio daŭris de la 21-a de septembro 2008 ĝis februaro 2009 kaj prezentis profilon de historio, de unuaj proponantoj de internacia neŭtrala lingvo (Komenský, Liebnitz, Descartes), trans unuaj projektoj de internacia lingvo (volapük, solresol), ĝis ekesto de Esperanto kaj ĝia evoluo ĝis hodiaŭ, nome en nia teritorio.

Miniatura Pohledy
Pohledy
Miniatura Vědecké a technické aplikace
Vědecké a technické aplikace
Miniatura Literatura v esperantu
Literatura v esperantu
Miniatura Česká literatura v esperantu
Česká literatura v esperantu
Miniatura Současná situace esperanta v Česku
Současná situace esperanta v Česku
Miniatura Začátky esperanta v českých zemích
Začátky esperanta v českých zemích
Miniatura Vznik esperanta
Vznik esperanta
Miniatura Předchůdci esperanta
Předchůdci esperanta
Miniatura 75 let esperanta ve Svitavách
75 let esperanta ve Svitavách
Miniatura Esperanta ve Svitavách a okolí
Esperanta ve Svitavách a okolí
Miniatura Esperanta na internetu
Esperanta na internetu
Miniatura Esperanta a mládež
Esperanta a mládež
Miniatura Česká esperantská mládež
Česká esperantská mládež
Miniatura Upomínkové předměty
Upomínkové předměty
Miniatura Časopisy A
Časopisy A
Miniatura Časopisy B
Časopisy B
Miniatura Hudba v esperantu
Hudba v esperantu
Miniatura 75 let Esperanto Svitavy A
75 let Esperanto Svitavy A
Miniatura 75 let Esperanto Svitavy B
75 let Esperanto Svitavy B
Miniatura Učebnice A
Učebnice A
Miniatura Učebnice B
Učebnice B
Miniatura Unikáty A
Unikáty A
Miniatura Unikáty B
Unikáty B