Knihovna
Kalendář

Jarní setkání ve Svitavách / Printempa renkontiĝo en Svitavy

Foto z akce konané ve Svitavách 14.4.2012 u pří­ležitosti 95. výročí úmrtí iniciátora dr. L.L.Zamenhofa. Bližší informace naleznete v rubrice Články. Fotaĵoj el aranĝo organizita en Svitavy 14.4.2012 omaĝe al 95-jara datreveno de forpaso de d-ro Zamenhof. Artikolo estas preparata.

Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura