Knihovna
Kalendář

6. Sjezd Svazu zdravotně postižených esperantistů /La 6a Kongreso de AEH

Foto z mezinárodní akce konané 13.-16.9.2012 ve Štířím Dole na Vysočině. Fotaĵo el internacia aranĝo okazinta 13.-16.9.2012 en la ripozcentro Štíří Důl en Regiono Vysočina (Ĉeĥio). web/ retejohttp://www.volny.cz/aeh-ikeh/

Miniatura rekreační středisko Štíří důl
rekreační středisko Štíří důl
Miniatura Štíří rybník
Štíří rybník
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura
Miniatura