Knihovna
Kalendář

Výstava "125 let esperanta" / Ekspozicio "125 jaroj de Esperanto"

Kompletní fotodokumentace celoroční tematické výstavy, která se v našem muzeu konala od 2.6.2012 do 25.5.2013. Fo­tografie ve větším rozlišení (s možností čtení popisků) lze nalézt na stránkách muzea na serveru Ipernity, po kliknutí vpravo na „Pliaj opcioj“ a „Vidi ĉiujn grandojn“.Kompleta fotodokumentado de la tutjara tema ekspozicio, okazinta en nia muzeo inter 2.6.2012 kaj 25.5.2013. Fo­tografaĵojn en pli granda distingo vi povas vidi en la muzea paĝo en Ipernity, klakinte dekstre al „Pliaj opcioj“ kaj tie al „Vidi ĉiujn grandojn“.

Miniatura úvodní panel
úvodní panel
Miniatura L.L.Zamenhof a vznik esperanta
L.L.Zamenhof a vznik esperanta
Miniatura 1887-1918
1887-1918
Miniatura 1918-1945
1918-1945
Miniatura 1945-1989
1945-1989
Miniatura 1989-2012
1989-2012
Miniatura ZEO ve světě
ZEO ve světě
Miniatura ZEO v ČR
ZEO v ČR
Miniatura Známé osobnosti
Známé osobnosti
Miniatura vitrína Zamenhof 1
vitrína Zamenhof 1
Miniatura vitrína Zamenhof 2
vitrína Zamenhof 2
Miniatura vitrína 1887-1918  1
vitrína 1887-1918 1
Miniatura vitrína 1887-1918  2
vitrína 1887-1918 2
Miniatura vitrína 1918-1939  1
vitrína 1918-1939 1
Miniatura vitrína 1918-1945  2
vitrína 1918-1945 2
Miniatura vitrína 1945-1989  1
vitrína 1945-1989 1
Miniatura vitrína 1945-1989  2
vitrína 1945-1989 2
Miniatura vitrína 1989-2012  1
vitrína 1989-2012 1
Miniatura vitrína 1989-2012  2
vitrína 1989-2012 2
Miniatura česká a slovenská literatura 1887-1939
česká a slovenská literatura 1887-1939
Miniatura česká a slovenská literatura 1945-20127-1939
česká a slovenská literatura 1945-20127-1939
Miniatura díla českých autorů vyšlá za totality na Západě
díla českých autorů vyšlá za totality na Západě
Miniatura OSIEK - oceněná díla
OSIEK - oceněná díla
Miniatura sci-fi a fantastická literatura
sci-fi a fantastická literatura
Miniatura literatura pro  mládež
literatura pro mládež
Miniatura literatura pro děti
literatura pro děti
Miniatura učebnice S.Marčeka
učebnice S.Marčeka
Miniatura unikáty a historické zajímavosti
unikáty a historické zajímavosti
Miniatura časopisy a AV média
časopisy a AV média
Miniatura filatelie
filatelie
Miniatura vitrína klubu Svitavy
vitrína klubu Svitavy
Miniatura Esperanto v Kopřivnici
Esperanto v Kopřivnici