Knihovna
Kalendář

EKOTUR v Českomoravském pomezí /EKOTUR en Bohemia-moravia limregiono

EKOTUR – tradiční mezinárodní esperantské setkání pro zájemce o ekologii a turistiku seznámilo účastníky s krásami Svitavska. EKOTUR – tradicia internacia renkontiĝo de esperantistoj por interesuloj pri ekologio kaj ekoturismo konatigis partoprenantojn kun belaĵoj de Svitavy kaj ĉirkaŭa mikroregiono.

Miniatura prohlídka Ottendorferova domu
prohlídka Ottendorferova domu
Miniatura výklad o historii Ottendorferova domu
výklad o historii Ottendorferova domu
Miniatura zahraniční hosté v muzeu
zahraniční hosté v muzeu
Miniatura večery v muzeu
večery v muzeu
Miniatura večery v muzeu
večery v muzeu
Miniatura večerní ekobeseda
večerní ekobeseda
Miniatura před přednáškou
před přednáškou
Miniatura přednáška dr. Chrdleho
přednáška dr. Chrdleho
Miniatura u chaty Maxe Švabinského v Kozlově
u chaty Maxe Švabinského v Kozlově
Miniatura cyklovýlet
cyklovýlet
Miniatura návštěva u hroby eps. básníka Karla Píče
návštěva u hroby eps. básníka Karla Píče
Miniatura fara a kostel sv. Jiljí Svitavy
fara a kostel sv. Jiljí Svitavy
Miniatura býv. svitavská radnice a dům U Mouřenín
býv. svitavská radnice a dům U Mouřenín
Miniatura historie praní ve svitavském muzeu
historie praní ve svitavském muzeu
Miniatura Park Jana Palach ve Svitavách
Park Jana Palach ve Svitavách
Miniatura zámek Litomyšl
zámek Litomyšl
Miniatura hrad Svojanov
hrad Svojanov
Miniatura zámek Nové Hrady
zámek Nové Hrady
Miniatura etnografická expozice v Proseči
etnografická expozice v Proseči
Miniatura z přednášky o Šumavě
z přednášky o Šumavě
Miniatura z přednášky o plastech v moři
z přednášky o plastech v moři
Miniatura z přednášky o odlesňování
z přednášky o odlesňování
Miniatura z přednášky o Wikipedii
z přednášky o Wikipedii
Miniatura z přednášky o jedlých květech
z přednášky o jedlých květech