Knihovna
Kalendář

3. výstava / 3-a ekspozicio

Třetí výstava byla věnována stoletému výročí organizovaného esperantského hnutí mezi železničáři při té příležitosti vyhlásil Český esperantský svaz mezinárodní soutěž dětských výtvarných a literárních děl na téma ŽELEZNICE.
La tria ekspozicio estis dediĉita al 100jariĝo de organizita Esperanto-movado inter la fervojistoj kaj tiukaze Ĉeĥa Esperanta Asocio aranĝis internacian konkurson de infanaj belartaj kaj literaturaj verkoj pri la temo FERVOJO.

Miniatura Dětská soutěž v malování
Dětská soutěž v malování
Miniatura Příprava
Příprava
Miniatura Příprava
Příprava
Miniatura Příprava
Příprava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Výstava
Výstava
Miniatura Dětské kresby
Dětské kresby
Miniatura Dětské kresby
Dětské kresby
Miniatura Dětské kresby
Dětské kresby