Biblioteko
Biblioteko

Inter la 3-a kaj la 5-a de septembro 2021 okazis en la muzeo tradicia semajnfina renkontiĝo kun bunta programo. Ĝia parto estis ankaŭ inaŭguro de la nova tema ekspozicio „Universalaj Kongresoj“.

legu pli... | 27. 09. 2021

Pro nuntempaj koronvirusaj limigoj Esperanto-renkontiĝoj povas okazadi bedaŭrinde nur virtuale. Unu el ili estas regulaj kunvenoj, kiujn pere de Skajpo ekde novembro 2020 realigas Esperantista Klubo en Brno. La 26-an de januaro 2021 ĝia prezidanto Miroslav Malovec prelegis pri Esperantlingvaj eldonejoj kaj bibliotekoj – kaj internaciskale, kaj kun speciala atento al la situacio en Ĉeĥio. La ĈEA-Biblioteko, situanta en la Ottendorfer-Domo en la sidejo de la Esperanto-Muzeo, estas kompreneble ankaŭ pritraktita.

legu pli... | 6. 02. 2021

Laŭnome Aŭtuna, astronomie Malfrusomera renkontiĝo en nia muzeo okazos inter la 4-a kaj la 6-a de septembro 2020. Ĉi-jare ne okazos kutima inaŭguro de la nova ekspozicio, ĉar pro la koronkrizo la nunan ne povis vidi sufiĉe da vizintantoj.Tamen por vi preparatas interesa kleriga, kultura kaj turisma programo kaj ebleco renkonti malnovajn kaj novajn geamikojn.

legu pli... | 26. 08. 2020

La 30-an de junio 2020 la ĝisnuna direktorino de UMG kaj unu el kunfondintoj de la Esperanto-Muzeo Blanka Čuhelová emeritiĝas. Jen bona okazo por danko pro ŝia tutviva laboro kaj pro grava subteno de nia projekto.

legu pli... | 30. 06. 2020

Malgraŭ numtempaj limigoj de la internacia turismo ni ĝoje informas vin, ke ekde junio la muzeo denove malfermis sian pordon kaj elkore invitas vin al vizito! Ĉeĥio estas konsiderata kiel epidemiologie stabila kaj sekura lando kaj ekde la 1-a de julio jam estas nuligita neceso porti maskojn kaj en eksteraj, kaj en internaj spacoj.

legu pli... | 21. 06. 2020

En la periodo, kiam la pordo de la muzeo devas resti fermita, ni invitas vin al ĝi almenaŭ pere de filmetoj, muzikaj programeroj kaj kolektaj fotogalerioj. Bv. eniri – ie ajn sur la terglobo vi nun estas!

legu pli... | 8. 04. 2020

Ĉiu esperantisto scias, ke la Unua Libro, eldonita de d-ro Zamenhof sub la pseŭdonimo Doktoro Esperanto, estis eldonita la 26-an de julio 1887 en Varsovio. Tamen ne ĉiu scias, ke ĝi estis finkreita du jarojn antaŭe en malmulte konata komunumo en suda Litovio. Kiel ĝi aspektas nun? Kaj kio memorigas tie pri la iniciatinto de nia komuna lingvo? Venu tien kun ni por eta virtuala ekskurso por iom ekkoni unu el la kernaj lokoj de la Esperanto-historio!

legu pli... | 24. 07. 2019

Ĉi-sube ni prezentas al vi liston de ligiloj al multmediaj dosieroj rilataj al la enhavo de la solenaĵo, okazinta 14.-16.9.2018. Temas pri artikoloj, fotogalerioj kaj videomallongigoj de la programo.

legu pli... | 12. 11. 2018

La nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo en Svitavy, inaŭgurita la 14-an de septembro 2018 kadre de la semajnfina solenaĵo omaĝe al 10jariĝo de la muzeo, ĉi-foje kunligas en si du diversajn temojn.

legu pli... | 20. 10. 2018

La 20-an de septembro 2008 en la Ottendorfer-Domo en Svitavy estis inaŭgurita Esperanto-Muzeo. Omaĝe al tiu ĉi deka jubileo dum la semajnfino 14.-16.9.2018 okazis aparta solenaĵo sub aŭspicio de la urbestro kaj subtenanto de Esperanto David Šimek.

legu pli... | 19. 10. 2018

Okaze de la 85-a datreveno de Esperanta klubo en Svitavy la 4-an kaj la 5-an de aŭgusto 2018 Verda Stacio preparas vivajn elsendojn rekte el la Esperanto-Muzeo. Ni invitas vin al ilia spektado!

legu pli... | 2. 08. 2018

Inter la 14-a kaj la 16-a de septembro 2018 okazos jubilea aranĝo kun riĉa programo.

Vidu, kio ĉio atendas vin!

Vi estas elkore bonvenaj!

legu pli... | 18. 06. 2018

Ekde la 28-a de decembro en teretaĝo de la Domo de Ottendorfer, kiu estas sidejo de la Esperanto-Muzeo, okazis konstruadaptoj. Ekde fino de februaro 2018 la spaco en nova beleco denove malfermitas por la publiko. Ni invitas vin ĉi-tiel al la vizito!

legu pli... | 8. 03. 2018

Ni prezentas al vi murkalendaron por 2018, eldonitan omaĝe al la ĉi-jara deka naskiĝdatreveno de Esperanto-Muzeo en Svitavy.

legu pli... | 29. 01. 2018

Ekde la 28-a de decembro 2017 supozeble ĝis marto 2018 nia muzeo estos portempe fermita pro internaj rekonstrulaboroj en la Ottendorfer-Domo. Pri la detaloj koncerne remalfermon ni ĝustatempe informos vin. Intertempe ni invitas vin viziti ekz. niajn virtualajn kolektojn ĉe la Muzea paĝo ĉe Ipernity, en kiu atendas vin 55 multmediaj albumoj, unu ankaŭ pri kristnaska kaj vintra temaro.

legu pli... | 20. 12. 2017

La 9-an de junio 2017 ĉeĥlingve kaj sekvatage esperantlingve estis en nia muzeo solene inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje nomita „La Homo kontraŭ Babelo“. Ĝi estas dediĉita al la 100-jara datreveno de forpaso de d-ro L.L.Zamenhof, kiu ĉi-jare troviĝas sur la oficiala listo de UNESCO, sed ankaŭ al la ceteraj pioniroj de Esperanto kaj de la ideo de la justa lingva komunikado kaj interkompreniĝo inter homoj.La simbola nomo de la ekspozicio estis transprenita el la ĉeĥlingva traduko far Jindřiška Drahotová de la biografia libro pri d-ro Zamenhof „La Homo kiu defiis Babelon“ de R. Centassi kaj H. Masson.

legu pli... | 29. 06. 2017

Esperanto-Muzeo en Svitavy elkore invitas vin por la evento okazonta inter la 9-a kaj la 11-a de junio 2017. Kio ĉio por vi preparatas?

legu pli... | 7. 03. 2017

Dezirante al vi ĉion bonan en la sekva jaro ni antaŭĝojas viajn ĉu virtualajn, ĉu fizikajn vizitojn ĉe ni! Ni almetas ligilon al interesaj multmediaj dosieroj pri zamenhof- kaj kristnaskaj temoj. Ni informas ankaŭ pri risko de baldaŭa fermiĝo de Ipernity kaj pri ebleco de ĝustatempa elŝuto de dosieroj el nia tiea paĝo.

legu pli... | 21. 12. 2016

Per teksto, fotaĵoj kaj videoj ni volus resumi por vi interesaĵojn el niaj lastmonataj aktivecoj.

legu pli... | 3. 12. 2016

Oficialan Antaŭkonresan Ekskurson por partoprenantoj de la 101-a Universala Kongreso en Nitro gastigos en la tagoj 19.-23.7.2016 ĝuste la urbo Svitavy.

Ni elkore invitas vin kaj alportas precizigajn informojn.

legu pli... | 21. 04. 2016

Al ĉiuj niaj favorantoj, kunlaborantoj kaj vizitantoj …

legu pli... | 24. 03. 2016

Profesia 10minuta filmo pri la urbo Svitavy, en 2015 Esperantlingve dublita, aperis en la retejo CRI (Ĉina Radio Internacia) kompletigita ankaŭ per aparte aldonitaj samtempaj Esperantaj subtekstoj, tiel ke por spektantoj eblas pli facile sekvi kaj kompreni la komentarion. La urbo gastigos unusolan oficialan Antaŭkongresan Ekskurson antaŭ la 101-a UKo en Nitra kaj la menciita filmo trafe prezentas por interesiĝantoj ĝiajn allogaĵojn. Ni invitas vin elkore al ĝia sekvado!

legu pli... | 21. 03. 2016

Sub tiu ĉi nomo la 26-an de septembro estis inaŭgurita nia nova jara tema ekspozicio. Ĝia subtitolo estas „Alternativaj formoj de vojaĝado kaj ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. La ĉefa celo estas montri al la publiko, kiamaniere Esperanto ebligas dum vojaĝado ekkoni la mondon pli persone kaj pli profunde. La ekspoziciaĵoj estas sufiĉe variaj kaj ni esperas, ke ankaŭ spertaj esperantistoj trovos en ĝi nemalmulton novan kaj interesan!

legu pli... | 19. 11. 2015

Ĉeĥa Esperanto-Asocio okupiĝas sisteme ankaŭ pri internacia diskonigo de la urbo, en kiu ĝi kaj Esperanto-Muzeo havas sian sidejon. Ke Svitavy indas je vizito ne nur pro Esperanto, vi espereble konvinkiĝos pere de jena profesie farita dekminuta filmo Svitavy – malferma kaj movoplena urbo, kiu estis somere 2015 dublita esperantlingve.

legu pli... | 9. 10. 2015

La urbo Svitavy estas ne nur sidejo de nia muzeo (ekde 2008), sed ekde 2011 ankaŭ de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Kun historio kaj allogaĵoj de la urbo vi povas ekde nun konatiĝi pere de jena profesie kreita filmo, kiu dublitas al Esperanto. La kvaliton bv. mem juĝi!

legu pli... | 6. 10. 2015

Ni elkore invitas vin al nia muzeo dum la lasta septembra semajnfino 2015! Atendas vin riĉa kultura, kleriga kaj amuza programo.

legu pli... | 22. 08. 2015

Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom la daŭra ĝenerala ekspozicio pretigas ĉiujare novan teman ekspozicion – la nuntempa , daŭranta ĝis la 15-a de septembro, temas pri kolektado (vidu www.ipernity.com/…81031/806146). La 26-an de septembro 2015 okazos inaŭguro de la nova ekspozicio sub la temo „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo“ aŭ „Alternativaj manieroj de ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Por fari ĝin laŭeble plej bunta kaj interesa, ni atendas ankaŭ viajn kontribuaĵojn!

legu pli... | 10. 07. 2015

Ni invitas vin al nia nova tutjara tema ekspozicio. Atendas vin diverstemaj ekspoziciaĵoj el pli ol 40 landoj, pruntedonitaj de 15 ekspoziciantoj el la tuta Ĉeĥio, Kroatio kaj Francio!

legu pli... | 6. 12. 2014

Vi povas sekvi kompleksan prelegon kun fotoprezentado de Petro Chrdle, prezentitan dum la Konferenco pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, okazinta en Modra (Slovakio) 13.-16.11.2014.

legu pli... | 25. 11. 2014

La 27-an de septembro 2014 je 10:30 okazos solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en Esperanto-Muzeo Svitavy, ĉi-foje pri „ESPERANTO KAJ KOLEKTADO“. La aranĝo okazos kun paralele organizita tutŝtata filatela ekspozicio. Ni sincere invitas vin kaj alportas precizigajn informojn pri la por vi preparata riĉa dutaga programo.

legu pli... | 29. 08. 2014

Al ĉiuj niaj vizitantoj ni deziras belajn festojn kaj la tutan sekvan paskoperiodon kaj antaŭĝojas nian pluan renkontiĝon, ĉu virtualan, ĉu personan.

legu pli... | 17. 04. 2014

Aŭtune de ĉi tiu jaro atendas la muzeo la plej grandan eventon. Krom inaŭguro de nova tutjara ekspozicio okazos filatela revuo, kie havos esperantaj materialoj propran ekspozician spacon.

legu pli... | 13. 04. 2014

Ekde la 1-a de oktobro ĝis la 30-a de novembro 2013 Esperanto-Muzeo en Svitavy estos fermita pro rekonstruo de la hejtado en la tuta domo. Ni dankas pro via komprenemo kaj antaŭĝojas vian viziton ekde la 1-a de decembro.

legu pli... | 3. 10. 2013

Inter la 3-a kaj la 10-a de aŭgusto 2013 okazis en Svitavy la 63-a Kongreso de KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia), kiun partoprenis gastoj el 10 landoj.

legu pli... | 12. 09. 2013

La 8-an de junio 2013 estis en nia muzeo inaŭgurita nova tutjara ekspozicio, ĉi-foje unike specialigita pri la arta kreemo de esperantistoj, ev. aktivaj subtenantoj de Esperanto Koncentriĝis prezento de verkoj ne nur de vidartistoj, sed ankaŭ de poetoj, profesiaj aktoroj kaj muzikkomponistoj, entute el 13 landoj de 4 kontinentoj.

legu pli... | 7. 08. 2013

Inaŭguro de la nova tutjara ekspozicio „Esperanto kaj muzoj“ okazis sabate la 2-an de junio 2013 kadre de la jam tradicia Muzea nokto, por kiu estis pretigita bunta akompanat kultura programo.

legu pli... | 7. 08. 2013

Ni invitas elkore ĉiujn interesitojn por la lasta septembra semajnfino, ekde la 27-a ĝis la 29-a de septembro 2013, al Jubilea Solenaĵo omaĝe al kvinjariĝo de Esperanto-Muzeo kaj 80 jaroj de Esperanto en Svitavy. Preparata por vi vere bunta interesa programo kontraŭ tre favoraj prezkondiĉoj! Ne hezitu legi plu!

legu pli... | 20. 06. 2013

Ni elkore invitas vin al solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en nia muzeo, ĉi-foje kun la temo „Esperanto kaj muzoj“. Ni pretigas por vi buntan programon kaj esperas, ke vi ne enuos! La aranĝo okazos sabate la 8-an de junio kun ebla plilongigo de la restado!

legu pli... | 10. 05. 2013

En Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom daŭra (kaj aktualigata) ĝenerala ekspozicio pri Esperanto mem estas ĉiujare preparata speciala tema ekspozicio, en 2013 kun la temo „Esperanto kaj muzoj“.

Solena inaŭguro kun bunta kultura programo okazos sabate

la 8-an de junio 2013. Por fari ĝin kvalita kaj vere internacia, ni tre aprezos vian eventualan helpon!

legu pli... | 30. 04. 2013

Jen listo de la plej gravaj Esperanto-aranĝoj interesaj ankaŭ por vi, eksterlandaj gastoj! Tri el ili okazos rekte en la urbo Svitavy, kiu estas tre bone trafike atingebla el ĉiuj direktoj. Eble iu el la aranĝoj kongruos kun viaj ĉi-jaraj vojaĝplanoj! Estu elkore bonvenaj ĉe ni!

legu pli... | 4. 03. 2013

Ĉar nia muzeo prizorgas dokumentadon prioritate pri historio kaj Esperanto-movado en Ĉeĥio (kvankam kompreneble ne nur), ne preterlasindas ankaŭ aktivecoj de handikapitaj esperantistoj kaj iliaj favorantoj, kiuj ĵus kunvenis. La 6-a Internacia kongreso de AEH-IKEH en Štíří Důl (Skorpia Valo) ĉe la urbo Krucemburk
okazis post kvin jaroj en la tagoj 13.-16.9.2012. La kongreso estis organizita en somerrestadejo en ĉarma loko de la re- giono Vysočina (meze inter bohemia kaj moravia parto de Ĉeĥio).

legu pli... | 12. 10. 2012

Dimanĉe la 16-an de septembro 2012 inter la 13-a kaj 17a horo alireblas por vi nia muzeo tute senpage. Kion ĉion vi povas tie sperti kaj fari krome, kompare kun aliaj vizitotagoj?

legu pli... | 23. 08. 2012

Kion ĉion vi maltrafis, se vi ne venis al nia Muzea nokto la 2-an de junio? Ion ni jam klopodis peri skribe kaj perfote. Sonraporton pri parto de la programo vi povas nun aŭskulti en la plej freŝa podkasta radioprogramo de la Verda Stacio!

legu pli... | 9. 07. 2012

La 2-an de junio okazis en Esperanto-Muzeo en Svitavy jam la 4-a Muzea nokto kun riĉa programo. Kadre de ĝi estis inaŭgurita nova tutjara ekspozicio „125 jaroj de Esperanto“. La aranĝon partoprenis ankaŭ Pavol Kaščák, ĉefredaktoro de la renaskiĝinta Verda Stacio, kiu pretigis pri la muzeo radioelsendon, aŭskulteblan nun interrete ĉe la Ĉina Radio Internacia.

legu pli... | 30. 06. 2012

Lige al la nova tutjara muzea ekspozicio „125 jaroj de Esperanto“ ni konatiĝu kun la eksterordinara vivhistorio de Francisko Valdomiro Lorenc, nestoro de Esperanto-movado en Ĉeĥio – viro, kies dua hejmlando fariĝis Brazilo, homo nekredeble (ne nur) lingve talentita kaj fekunda verkisto pri nekutimaj temoj …

legu pli... | 28. 06. 2012

Jam la kvaran fojon okazis en Svitavy „Muzea nokto“ kun bunta programo, al kiu kontribuis ankaŭ nia muzeo. Ni invitas vin al retrospektivo de la aranĝo, eĉ kun ligiloj al kelkaj filmetoj kaj muzikaĵoj prezentitaj. Fotaĵojn vi povas trarigardi en nia Fotogalerio.

legu pli... | 27. 06. 2012

La VIII-a Festivalo de muzeaj noktoj okazos en la tuta Ĉeĥio inter la 18-a de majo kaj la 9-a de junio. Sabate la 2-an de junio malfermiĝos pordoj de Urba Muzeo kaj Galerio Svitavy kaj de nia Esperanto-Muzeo. Ĝis malfrue vespere vi povos ne nur senpage trarigardi kaj daŭrajn kaj freŝnovajn ekspoziciojn, sed ankaŭ partopreni riĉan akompanan programon kaj ĝui komunecon kun viaj malnovaj kaj novaj Esperanto-geamikoj.

legu pli... | 12. 05. 2012

La 2-an de junio estos inaŭgurita en nia muzeo nova tutjara ekspozicio kun ĝenerala temo „125 jaroj de Esperanto“. Por ĝi ni aparte serĉas interesajn historiajn materialojn ankoraŭ ne prezentitajn (precipe pli ol 50 jarojn aĝajn, sed ne nur) – fotaĵojn, bildkartojn, eldonaĵojn, tridimensiajn objektojn ktp.

legu pli... | 12. 04. 2012

Prestiĝa internacia kultura Esperanto-organizaĵo nomata OSIEK gastos dum sia ĉiujara konferenco ĝuste en Svitavy kaj en nia muzeo. Se vi ne ankoraŭ vizitis nin, jen proponiĝas bona okazo por tio, ĉu ne?

legu pli... | 14. 03. 2012

Ni ĝojas, ke ĝuste la urbo Svitavy, kie situas nia muzeo, havis la honoron gastigi internacian Vikimanion omaĝe al la dekjara jubileo de esperantlingva interreta enciklopedio Vikipedio.

legu pli... | 9. 01. 2012

En Muzea nokto en Svitavy, kiu okazis la 4-an de junio 2011, partoprenis ankaŭ Esperanto-Muzeo kaj por siaj vizitantoj ĝi preparis buntan netradician programon.

legu pli... | 14. 07. 2011

SPIRITAJ TRADICIOJ DE LA MONDO KAJ ESPERANTO – jen la nomo de nia nova tutjara ekspozicio, inaŭgurita kadre de la Muzea nokto la 4-an de junio 2011.

legu pli... | 12. 07. 2011

Esperanto-muzeo allogas ankaŭ eksterlandajn gastojn el diversaj landoj !
Fotografaĵoj el ilia vizito estas videblaj ĉi tie

legu pli... | 1. 07. 2010

La 4-a ekspozicio estas dediĉita al desegnita humuro kaj inkluzivas pentraĵojn de fama ĉeĥa pentristo Pavel Rak pri (ne)interkompreno inter nacioj.
Fotografaĵoj el ekspozicio estas videblaj ĉi tie

legu pli... | 12. 06. 2010

La tria ekspozicio daŭris ekde la 9-a de oktobro 2009 ĝis majo 2010. Fotografaĵoj el la ekspozicio estas videblaj ĉi tie.

legu pli... | 9. 10. 2009

Somere 2009 vigligis la muzeon la aranĝo EKOTUR – jam tradicia internacia renkontiĝo de esperantistoj. Fotografaĵoj de aranĝoj estas videblaj ĉi tie.

legu pli... | 1. 09. 2009

La 28-an de marto 2009, dum la naskiĝtago de Komenio, estis inaŭgurita la 2-a ekspozicio omaĝe al la 40-a datreveno de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj la planata 65-a Internacia Junulara Kongreso en Liberec

Fotografaĵoj spekteblas ĉi tie

legu pli... | 28. 03. 2009