Biblioteko
Biblioteko
Cxefa »

Ni invitas vin elkore al Ĉeĥio, negranda, sed ĉarma lando situanta en la t.n. koro de Eŭropo.

Ĝia ĉefurbo Prago sendube apartenas al la plej belaj urboj de la mondo kun neforgesebla etoso kaj ĉiupaŝaj spuroj de sia miljara historio. Multnombrajn valorajn kulturajn vidindaĵojn vi trovos ne nur tie, sed ankaŭ en aliaj regionoj de la lando. Parto de la nekutima kultura heredaĵo estas ankaŭ 12 objektoj de UNESCO – tiom proksime unu de la alia vi trovos ilin nenie alie en la mondo!

Vian koron kaptos same beleco de la ĉeĥa naturo, kiu pro sia bunteco estas ideala loko por aktiva libertempo surbicikle, ĉeakve aŭ surskie.

Mondfamaj estas ankaŭ ĉeĥaj banlokoj, en kiuj vi povas ne nur kuraci vin, sed ankaŭ rilaksi. Dum via vizito de Ĉeĥio vi povas krome malkovri guston la ĉeĥa kuirarto, fama ĉeĥa biero kaj bonega moravia vino!

Esperanto havas en Ĉeĥio longan tradicion. En 1890 aperis la unua E-lernolibro por ĉeĥoj kaj en 1901 estis fondita en Brno la 1-a E-klubo. La ĉeĥan movadon reprezentas precipe Ĉeĥa Esperanto-Asocio, sed en la lando funcias krome ankaŭ aliaj memstaraj E-organizoj. Pli da informoj pri nuntempa E-vivo en Ĉeĥio vi povas ricevi en http://www.esperanto.cz.

Ĉiujare vi povas viziti en Ĉeĥio iun gravan internacian E-aranĝon. Inter la okazintaj la plej gravaj estis sendube UKo en Prago en 1996 kaj IJK en Liberec en 2009. Por 2011 estas planataj i.a. kongresoj de KELI (kristanoj-protestantoj), LIBE (blinduloj) kaj Vikimanio (internacia renkontiĝo de vikipediistoj) – vidu en la rubriko Aranĝoj.

Sed eksterlandaj gastoj ĉiam bonvenas ankaŭ dum aliaj malpli grandaj renkontiĝoj, kie eblas ĝui pli intiman etoson! La urboj Brno, Olomouc Ostrava povas oferti al vi turismajn broŝurojn en Esperanto. Pluraj urboj krome havas siajn oficialajn retpaĝarojn en Esperanto (vidu rubrikon Ligiloj – en la rubriko Esperanto en Ĉeĥio). Sufiĉe amplekse estas informate pri vidindaĵoj de la lando ankaŭ en Vikipedio.

Vojaĝante tra la lando, vi povas porinterese viziti ankaŭ diversajn Zamenhofajn kaj esperantajn objektojn. Tiukaze certe precipe vizitindas la urbo Svitavy, situanta en centro de la lando, kaj nia Esperanto-Muzeo!

Se vi apartenas al lingvemuloj, vi povas mendi ĉe la eldonejo KAVA-PECH i.a. manlibron de Baza ĉeĥa konversacio por esperantistoj.

En 10 urboj vi povas trovi gastigantojn de Pasporta servo. Krome la lokaj kluboj kutime pretas ĉiĉeroni por vi tra sia urbo kaj helpi al vi pri serĉado de tranokto kaj organizado de ekskursoj.

Do en nia lando sendube eblas bone kunligi vian intereson pri vojaĝado kaj ekskursado kaj ekkonado de novaj homoj kaj kulturoj kun Esperanto! Pordo de nia muzeo estas volonte malferma por vi, same kiel gastamo de la lokaj esperantistoj!

Venu iam al la lando de famaj muzikistoj

por komponi vian propran simfonion de travivaĵoj!


Vi estas kore bonvenaj!

muzeagrupo@esperanto.cz