Biblioteko
Biblioteko

Dokumentado pri la 10-jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy

Ĉi-sube ni prezentas al vi liston de ligiloj al multmediaj dosieroj rilataj al la enhavo de la solenaĵo, okazinta 14.-16.9.2018. Temas pri artikoloj, fotogalerioj kaj videomallongigoj de la programo.

1. FOTOGALERIOJ

Fotogalerio en Muzeum.esperan­to.cz 107 fotaĵoj kun koncizaj ĉeĥaj kaj Esperantaj priskriboj

Fotoalbumo ĉe Ipernity 40 fotaĵoj kun pli detalaj Esperantaj priskriboj

2. VIDEOJ

2.1. MALLONGIGOJ DE LA PROGRAMO

Vendreda vespera programo 14.9., daŭro 25:19 (inaŭguro de la ekspozicio kun akompana programo; P. Baláž – E@I novaĵoj, 3 videospecimenoj rememore pri la muzeaj aranĝoj)

Enkonduko al la nove inaŭgurita ekspozicio 14.9. daŭro 5:00

Sabata solena programo en la Salonego de Ottendorfer 15.9., daŭro 21:16 (E-himno en por vi eble nekonata interpreto, alparoloj, bondeziroj (i.a. de la eksterlandaj gastoj – Peter Baláž a László Szilvási), elektitaj interesaĵoj el rakontoj kaj prezentoj pri la agado de la muzeo, muziko kaj videospecimenoj el la muzeaj aranĝoj

La 2-a parto de la sabata solena programo 15.9., daŭro 14:48 (Esperanto-Muzeo, posttagmeza ekskurso, koncerto de SENPROBLEME, ĉeĥo-slovaka vespero)

Koncerto de SENPROBLEME (unuhora mallongigo, kantoj alterne en Esperanto kaj en la ĉeĥa – plurvoĉa muzko kun gitaro, plejparte, sed ne nur spiritualoj)

Kelkaj kantoj en la traduko de Vladimír Türk el la sabata komuna kantado: Ascalona, Jaroslav Ježek – Nur hazardo estas viv', Hara fasketo

2.2. Unuopaj KOMPLETAJ PROGRAMEROJ laŭ via elekto spekteblas ĈI-TIE (filmis: Vladimír Türk)

_____________­________________________­________________________­_________________________

3. ARTIKOLOJ, TEKSTOJ

Gratuloj el eksterlando

10 jaroj de Esperanto-Muzeo en Svitavy artikolo de Libuše Hýblová por Starto (2018, n-ro 3, p. 20–21) (pri la programo de la solenaĵo)

Jubilea festo en la Esperanto-Muzeo en Svitavy artikolo de Pavla Dvořáková por La Ondo de Esperanto (2018, n-ro 10, p. 24) (koncize pri la programo)

Dek jaroj de la Esperanto-Muzeo en Svitavy 1. Sondo en la historion, aŭ: kiel realiĝas la revoj – unua parto de la artikolo de Pavla Dvořáková por La Ondo de Esperanto (2018, n-ro 11, p. 41–44)

Dek jaroj de la Esperanto-Muzeo en Svitavy 2. Eta bilanco kaj resumo de la revoj kaj realeco – la dua parto de la artikolo de Pavla Dvořáková por La Ondo de Esperanto (2019, n-ro 5 p. 35–41)

Internacia Muzea Seminario en Svitavy – artikolo de Ján Vajs por Esperantisto Slovaka, 2018, n-ro 3, p. 13

Dekjariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy artikolo de Libuše Hýblová por la Revuo Esperanto, 2018, n-ro 11, p. 227

Plia artikolo de Libuše Hýblová por Esperanto Aktuell 2018, n-ro 6 aperos en decembro kaj post publikigo estos ĉi-loke kompletigita. –

4. PREZENTOJ EN POWERPOINT

Ekspozicioj kaj inaŭguroj kaj utiligo de informaj teknologioj – publika elŝutebla prezento de Pavla Dvořáková por la muzea solenaĵo 15.9.2018

10 jaroj de Esperanto-Muzeo en Svitavy – publika prezento de Pavla Dvořáková dum ARKONES (Artaj Konfrontoj en Esperanto) en Poznan, Pollando, la 21-an de septembro 2018 (ĝeneralaj informoj, ekspozicioj, aranĝoj kaj gastoj k.a.)

Aktiveco de ĉeĥaj esperantistoj en Slovakio en la intermilita periodo – prelego de Ján Vajs pro la Internacia Muzea Seminario (16.9.2018)

Kondiĉoj por funkciado de Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio en la postmilita periodo kaj ĝemeliĝo inter la Esperanto-kluboj en Jihlava kiel ekzemplo de ĉeĥo-slovaka kunlaboro en la periodo inter 1963–1968 prelego de Mária Pilková por la Internacia Muzea Seminario (16.9.2018)

Pretigis: Pavla Dvořáková


Soubory
pdf Gratuloj el eksterlando.pdf (1.2 MB)
jpg dvorakova.p_jubilea festo_la-ondo_2018-10-24.jpg (286.36 kB)
pdf hyblova_10-jaroj-de-EMS_starto_2018-3-20.21.pdf (1.72 MB)
pdf dvorakova.p_10-jaroj-de-EMS_la-ondo_2018-11-41.44.pdf (468.32 kB)
pdf hyblova_EMS_revuo-esperanto_2018_11_227.pdf (968.4 kB)
pdf vas_ims-en-svitavy_esp.slovaka_2018-3-13.pdf (799.46 kB)

  • publikita 12. 11. 2018
  • 2664 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi