Biblioteko
Biblioteko

Invito al Antaŭkongresa Ekskurso en Svitavy

Oficialan Antaŭkonresan Ekskurson por partoprenantoj de la 101-a Universala Kongreso en Nitro gastigos en la tagoj 19.-23.7.2016 ĝuste la urbo Svitavy.

Ni elkore invitas vin kaj alportas precizigajn informojn.


La aranĝon organizas Ĉeĥa Esperanto Asocio kunlabore kun UEA kaj la loka Klubo de amikoj de Esperanto. Ne maltrafu la okazon en amika kameretoso (kapacito de unu buso) malkovri belaĵojn de Ĉeĥio kaj viziti nian muzeon! Ĉion ĉi tre favorpreze!

Loĝado por 4 noktoj estas certigita en Svitavy, sidejo de ĈEA kaj de nia Esperanto-Muzeo, en du kategorioj: komforta tristela hotelo Garni kaj pli modesta kaj malplikosta studenthejmo .

Dumtage preparatas por vi ekskursa programo:

  • tuttagaj ekskursoj al la urboj Litomyšl kaj Olomouc (kun memorindaĵoj sur UNESKO-listoj)

surfote: Esperanto-Muzeo – kastelo Litomyšl – Olomouc-ĉefplaco – Svitavy-ĉefplaco – Olomouc-preĝejo de S.Maŭricio

Vespere atendas vin kulturaj kaj amuzaj programoj.

Proponatas avantaĝa ebleco de komuna busvojaĝo al Nitra (kun halto en Brno) (kontraŭ 15 Eŭroj)

Detalojn vidu en nia FOTOGALERIO.


Aliĝoj kaj pagoj eblas NUR pere de UEA (kadre de la ALIĜILO AL UKO-o) !!!

ĈEA disponigas nur informojn pri la loko, programo, transporto k.t.p.

Kontaktadreso: cea (ĉe) esperanto.cz

PORINFORMAJ PREZOJ:

Kategorio A) 250 Eŭroj – 4 tranoktoj en dupersona ĉambro en la tristela hotelo GARNI, kun plena pensio (manĝoj) ekde marda vespero ĝis sabata mateno; ekskursoj (buso inkl. enirprezojn), vesperaj kulturaj kaj amuzaj programoj

Kategorio B) 170 Eŭroj – 4 tranoktoj en du-tri lita ĉambro en studenthejmo, 3 tagmanĝoj kaj 1 vespermanĝo en bierejo; ekskursoj (buso inkl. enirprezojn), vesperaj kulturaj kaj amuzaj programoj

Prezo de ekstraj noktoj antaŭ la aranĝo – en Svitavy: Hotelo Garni, dulita ĉambro: € 25 popersone; Pensiono Bárta, dulita ĉambro: € 15 popersone.

LIMDATOJ POR ALIĜO:

La prezoj validas por aliĝoj ĝis la la 15-a de junio. Poste kun krompago 25 Eŭroj.

Pliajn informojn vidu en la Dua bulteno, paĝo 13.ATINGEBLECO

Svitavy situas sur la ĉefa trajnlinio inter Prago kaj Brno (kun konektoj el Bratislava kaj Vieno). Vojaĝo el Prago daŭras 2 horojn, el Brno 1 horon.

Ni pretigas por vi liston de rekomendataj konektoj.

Situo de Svitavy surmapeORGANIZA TEAMO:

estraranoj de ĈEA kun riĉaj spertoj pri organizado de aranĝoj

Vladimír Dvořák – ĈEA-prezidanto – kontraktoj, eksteraj rilatoj, financoj, organizado

Libuše Dvořáková – ĈEA-vicprezidanto – surloka organizanto en Svitavy

Pavla Dvořáková – ĈEA-komitatano – informado, ekskursoj, programo

  • ĉiuj tri plentempe ĉeestos dum via restado

Vratislav Hirš – ĈEA-komitatano – kasisto

helpantoj el la Klubo de amikoj de Esperanto en SvitavyREKOMENDATAJ LIGILOJ:

La 101-a UKo – Dua Bulteno

Enkonduke pri Ĉeĥio

FOTOGALERIO pri ekskursoceloj kaj loĝeblecoj

Retejo de Esperanto-Muzeo en Svitavy

Filmo pri Svitavy esperante dublita

Oficiala urba retejo de Svitavy en Esperanto

Ni esperas vian intereson kaj antaŭĝojas vian partoprenon!


  • publikita 21. 4. 2016
  • 473 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi