Biblioteko
Biblioteko

Invito al inaŭguro de ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" kaj kroma programo

La 27-an de septembro 2014 je 10:30 okazos solena inaŭguro de la nova tutjara tema ekspozicio en Esperanto-Muzeo Svitavy, ĉi-foje pri „ESPERANTO KAJ KOLEKTADO“. La aranĝo okazos kun paralele organizita tutŝtata filatela ekspozicio. Ni sincere invitas vin kaj alportas precizigajn informojn pri la por vi preparata riĉa dutaga programo.

Komence ni atentigas, ke ankoraŭ ĝis la 15-a de septembro 2014 vi havas la lastan okazon vidi la nunteman teman ekspozicion „ESPERANTO KAJ MUZOJ“, niascie unike konceptitan en Esperantujo, ĉar ĝi klopodas prezenti verkaron de esperantistaj artistoj ne nur amatoraj, sed ankaŭ profesiaj. Entute prezentiĝas aŭtoroj el 4 kontinentoj. La ĉefa akcento estas sur vidarto (pentrado, desegnado) kaj tridimensiaj artaĵoj, sed oni informas ankaŭ pri pluraj profesiaj aktoroj, muzikistoj kaj literaturistoj.

Plurajn ekspoziciaĵojn kaj fotaĵojn el la inaŭguro vi povas spekti en jena fotoalbumo.


La nova ekspozicio „ESPERANTO KAJ KOLEKTADO“, kiu inkluzivos du kategoriojn:

 1. Kolektmaterialoj kun la temo „Esperanto“ (filatelo, bildkartoj, glumarkoj, insignoj, tridimensiaj objektoj k.a.)
 2. „Kion kolektas esperantistoj“ (la enhavon ni ankoraŭ ne malkaŝos :-)

PLANATA PROGRAMO:

SABATE 27.9.

10:30 Solena inaŭguro de la ekspozicio kun aldona kultura kaj kleriga programo, aŭtogramiado kaj refreŝiĝo

post 12:00 por dezirantoj komuna favorpreza tagmanĝo en la restoracio ASTRA (detalaj informoj kaj ebla aliĝo okazos dum la inaŭguro), por la ceteraj individua tagmanĝo


Posttagmeze laŭplaĉe


 • Sanktvenceslaa vingustumado sur la ĉefa placo (i.a. kun viva zimbalona folkloramuziko)
 • vizito de borso de kolektantoj en la kulturdomo „FABRIKO“ (ĝis la 15-a horo!; eblas ĝin viziti ankaŭ matene ekde la 8-a horo)
 • vizito de la Tutŝtata filatela konkursa ekspozicio kun la salono „Esperanto“ en la Urba Muzeo kaj Galerio
 • post la 17-a horo se aliĝos almenaŭ 2 ekspoziciantoj: Bazaro de esperantaĵoj en Esperanto-Muzeo

18:00 Individua vespermanĝo (ni povas rekomendi taŭgajn manĝeblecojn)

19:30 Vespera en Esperanto-Muzeo

Pavel Polnický – Projekciado kaj rakontado pri Malajsio

kantado kun gitaro por bona nokto


DIMANĈE 28.9.

8:30–11.30 Seminarioj en klubejo de Studenthejmo (laŭ rezulto de aliĝiloj)ú en 1–2 grupoj

 1. Uzo de interreto dum lingvoperfektiĝo kaj dum ev. prepariĝo por lingvoekzamenoj
 2. Komputila konsultejo ĝenerale
 3. Lingvopedagogia forumo (diskuto pri nova koncepcio de Lingvaj kaj pedagogiaj ekzamenoj de ĈEA)
 4. Solvado de „lingvonuksetoj“

Aparte por eksterlandaj gastoj proponeblas ekskurso al la proksima historia urbeto Litomyšl kun renesanca kastelo sur la listo de UNESKO. Transporto per publika buso aŭ propra aŭto.

11:30 Adiaŭo, forveturo (ĉ. 12:00 foriras trajnoj direkte al Brno kaj Česká Třebová/Prago/Os­trava)

kastelo Litomyšl, fonto

TRANOKTO:

La aranĝon eblas kompreneble viziti nur por sabato!

Por unu aŭ du noktoj (de vendredo ĝis dimanĉo) eblas loĝi en modernaj spacaj 2–3 litaj ĉambroj (kun duŝejo/necesejo aparta aŭ komuna por du ĉambroj) en Studenthejmo de la ekonomia mezlernejo (10 minutojn piede de la muzeo). La lokon ni jam plurfoje elprovis kun bona sperto. La prezo estas 250,– CZK popersone kaj nokte (= proks. 10 eŭroj) sen matenmanĝo. Tiun eblas pretigi el propraj manĝaĵoj en la kuirejeto de la studenthejmo.


En propra intereso bv. aliĝi laŭeble plej frue (optimume ĝis la 6-a de septembro), ĉar kapaciton de la studenthejmo uzos ankaŭ neesperantistoj-partoprenantoj de la filatela ekspozicio. Aliaj loĝeblecoj estos sendube pli multekostaj kaj ni ne povas garantii ilin.

PREZOJ:

Partopreno en programo en Esperanto-muzeo, dimanĉaj seminarioj kaj muzikumado sur la ĉefplaco estas SENPAGAJ. Ev. libervolaj donacoj por funkciado de la muzeo estas bonvenaj, sed ne necesaj. Vinspecimenojn ĉiu aĉetas aparte. Partopreno en la filatela ekspozicio en la Urba muzeo estas kontraŭ enirpago. Kosto de la ekskurso estas laŭ interkonsento (depende de la transporto kaj elspezoj por la enirbiletoj).

KIEL ATINGI SVITAVY:

La urbo „Svitavy“: situas en centro de Ĉeĥio kaj estas bone atingebla el ĉiuj direktoj (Prago, Brno-Vieno, Ostrava).

Haltas en ĝi rektaj trajnoj sur linio Prago-Brno. Ni rekomendas trajnojn R 871 Rudolf Těsnohlídek (26.9. el Prago je 15:52, en Svitavy je 17:59) R 873 Svitava (26.9. el Prago je 17:52, en Svitavy je 19:59) R 876 Slavkov (sabate 27.9. el Prago je 7:52, en Svitavy je 9:59)

el direkto Brno, Vieno: vendrede 26.9. Vieno: je 16:31 EC Franz Schubert (en Brno je 18:37), R 863 Svitavy (el Brno je 18:57, en Svitavy je 19:58); sabate 27.9. el Brno R 872 Slavkov je 8:57, en Svitavy je 9:58.

Parki aŭton kutime eblas en malgranda parketo tuj apud la muzeo.

La aliĝilon vi povas elŝuti ĉi-sube!

ALIĜOJ KAJ PLIAJ INFORMOJ:

KONTAKTADRESO: svitavy@esperanto.cz

La aliĝilon vi povas elŝuti ĉi-sube. Kaze de ne aliĝo ni ne povas garantii nemenditajn servojn (tranokto, ekskurso k.a.) kaj vi mem devas prizorgi ilin.


Soubory
rtf ALIĜILO AL LA AŬTUNA SEMAJNFINO EN ESPERANTO.rtf (35.48 kB)

 • publikita 29. 8. 2014
 • 1164 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
 • paĝon oni povas printi