Biblioteko
Biblioteko

Invito al Jubilea Solenaĵo en Svitavy

Ni invitas elkore ĉiujn interesitojn por la lasta septembra semajnfino, ekde la 27-a ĝis la 29-a de septembro 2013, al Jubilea Solenaĵo omaĝe al kvinjariĝo de Esperanto-Muzeo kaj 80 jaroj de Esperanto en Svitavy. Preparata por vi vere bunta interesa programo kontraŭ tre favoraj prezkondiĉoj! Ne hezitu legi plu!

SUPOZATA PROGRAMO

(Etaj ŝanĝoj en la tempa harmonogramo

laŭ la konkretaj cirkonstancoj povas okazi!)

Vendrede 27.9.

17:00 Prelego de Ján Vajs pri Antarktido

18:45 Vespermanĝo

20:00 Teatra spektaklo – Fama sciencfikcia dramo „R.U.R.“ de K.Čapek (en la teatro TRÁM)


Sabate 28.9.

9:00 Solena inaŭguro kaj matineo omaĝe

al 80 jaroj de Esperanto en Svitavy

(okazos en Esperanto-Muzeo, kun ebleco trarigardi

la nunan artan ekspozicion „Esperanto kaj muzoj“)

11:00 Senvualigo de memorŝtono, promeno

12:00 tagmanĝo


13:30 Sanktvenceslaa vingustumado sur la ĉefplaco

14:30 Impresoj el vojaĝo al UKo en Islando

16:00 Inaŭguro de la fotoekspozicio de J. Vajs
„Montpintoj de Eŭropo“ en la Urba Muzeo

18:00 Vespermanĝo, surplace koncerto de la fama ĉeĥa folkroka grupo „Fleret“

19:30 Dancvespero kun tombolo


Dimanĉe 29.9.

8:30–10:00 Kultura programo omaĝe al la kvinjara jubileo de Esperanto-muzeo

10:15 Lingvokleriga seminario

11:30 Adiaŭo, disiro al trajnoj

10:15 Alternative duontaga ekskurso al proksima renesanca kastelo en Litomyšl (troviĝanta sur la UNESKO-listo)


TRANOKTO: en studenthejmo de Komerca Akademio (spacoplenaj komfortaj 2–3litaj ĉambroj kun duŝejo/necesejo komuna por 2 ĉambroj)
- nuraj 200,– CZK popersone kaj ponokte,

sen matenmanĝo (ĝi prepareblas memstare en ekipigta kuirejo)

La tranokto garantiatas nur post aliĝo kaj pago ĝis 31.8.2013!

hotelo/pensiono mendeblas laŭ interkonsento

Por eksterlandanoj laŭ interkonsento ebla antaŭ- aŭ postrestado en Prago, Olomouc, Brno aŭ aliloke!

FAVORPREZA PROGRAMKOTIZO:

100,– CZK – 4 eŭroj (por membroj de ĈEA, ĈEJ, SKEF kaj SKEJ),

150,– CZK – 6 eŭroj (pro la ceteraj)

MANĜOJ: antaŭmendeblas kaj pagotas memstare surloke

PAGOJ: kontonumero 2200199009/2010 + variebla simbolo el via naskiĝdato (ekz. 21.5.1968=21051968)

ALIĜOJ KAJ PLIAJ INFORMOJ: Esperanto-Muzeo, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy,

svitavy@esperanto.cz

www.esperanto.webz.cz, tel. (+420) 604377616


Svitavy estas sewndube vizitinda urbo, situanta en centro de Ĉeĥio, kun bona trafikatingebleco el ĉiuj direktoj. Por vidi la lokajn vidindaĵojn, bv. klaki al Fotogalerio pri la urbo Svitavy.


  • publikita 20. 6. 2013
  • 1504 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi