Biblioteko
Biblioteko

Kontribuaĵoj por nova muzea ekspozicio "Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo" serĉatas!

Esperanto-Muzeo en Svitavy (Ĉeĥio) krom la daŭra ĝenerala ekspozicio pretigas ĉiujare novan teman ekspozicion – la nuntempa , daŭranta ĝis la 15-a de septembro, temas pri kolektado (vidu www.ipernity.com/…81031/806146). La 26-an de septembro 2015 okazos inaŭguro de la nova ekspozicio sub la temo „Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo“ aŭ „Alternativaj manieroj de ekkonado de fremdaj landoj kaj kulturoj“. Por fari ĝin laŭeble plej bunta kaj interesa, ni atendas ankaŭ viajn kontribuaĵojn!

La temo celos almenaŭ parte respondi i.a. al la demando:

Ĉu – aŭ kiugrade – pere de Esperanto oni vere povas sperti ion alian, pli valoran kaj pli profundan ol dum kutima vojaĝado (ĉu individua, ĉu kun vojaĝagentejo)?

La kolektitaj materialoj servos ne nur por fizika ekspozicio, sed parto estos ankaŭ disponigita surrete aŭ utiligita por gazetartikoloj (ĉu ĉeĥ-, ĉu esperanlingvaj).

Ni celas akiri kontribuaĵojn laŭeble el diversaj landoj.

Aparte serĉatas:

  1. per retmesaĝa formo:
  1. fotaĵoj (kun mallonga trafa priskribo – max 6 linia – kun indiko de nomoj kaj devenlandoj de persono(j) surfote) – pri interesa travivaĵo/situ­acio/aktiveco, kiun vi spertis aŭ nekutima bela loko, kiu vi vizitis dum vojaĝado pere de Esperanto /ĉu individua, ĉu dum iu aranĝo/

Limdato: ĝis la 15-a de septembro !! (pli poste venonaj utiligeblos virtuale)

  1. mallonga rakontado (ĉ. 1 paĝa) pri io interesa/inspira, kion vi eksciis/spertis pri la mondo pere de Esperanto (vojaĝante, korespondante, legante)

Limdato: prefere ankaŭ ĝis 15.9. sed eblas ankaŭ pli poste, laŭeble ĝis 31.12.2015 (krom utiligo por artikoloj estos – kaze de sufiĉa kvanto de materialo- pretigita kolekto disponigita interrete)

  1. publikigeblaj sonregistraĵoj kun esperantlingvaj registraĵoj de popolkantoj de diversaj landoj kaj mallongaj amatoraj videoj (esperante paroligitaj aŭ subtekstigitaj) pri vidindaĵoj aŭ kulturo de diversaj landoj

Limdato: same kiel ĉe la punkto 2) – la materialoj uzeblos ankaŭ por la muzea retejo kaj tiu ĉi Ipernity-paĝo

RETKONTAKTO: muzea.ekspozicio@gmail.com

  1. en fizika formo sendata per klasika poŝto:

turismaj informoj en Esperanto (diversaj flugfolioj, informbroŝuroj, bildkartoj k.s.) pri urboj kaj memorindaĵoj

  • estos ne nur ekspoziciitaj kaj envicigitaj en la muzean kolekton,

sed sekve ankaŭ skanitaj kaj publike disponigitaj en Interreto pere de la muzea paĝo ĉe Ipernity kaj informe en Facebook

Poŝtadreso: Esperanto-Muzeo, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy, Ĉeĥio


Viaj pliaj ideoj kaj iniciatoj rilataj al la temo bonvenas!

Pri la ekspozicio ni informos vin pervorte kaj perfote en nia retejo kaj en la muzea Ipernity-paĝo.

Ni antaŭdankas por via kunlaboremo kaj antaŭĝojas viajn kontribuaĵojn!

Samtempe ni elkore invitas vin al persona partopreno en la inaŭguro! Por detalaj informojn pri la aranĝo KLAKU ĈI-TIE!

Nome de la Muzea kaj ekspozicia grupo de ĈEA

Pavla Dvořáková, ekspoziciestro kaj redaktoro de la retejo


  • publikita 10. 7. 2015
  • 699 homoj de tiam tralegis tiun ĉi artikolon
  • paĝon oni povas printi